Планекс Бургас ООД

Качество
и високи стандарти в строителството

За нас

Планекс Бургас е дружество с близо 20 годишен опит специализирано в строителство на сгради и съоръжения основно в района на Южното Черноморие.

В „Планекс Бургас“ ООД се спазват и прилагат всички стандарти за качествено и в срок изпълнение на строително – монтажните работи в съответствие с изискванията на възложители, инвеститори и проектанти  и при строго съблюдаване на действащите нормативни изисквания в Република България.
От самото си създаване Дружеството се управлява от инж. Людмил Митов.

Историята ни

Планекс Бургас“ ООД е дружество с близо 20 годишен опит специализирано в строителство на сгради и съоръжения г в района на Южното Черноморие.

Планекс Бургас започва своята дейност през 2003 год като звено от структурата на Планекс Холдинг и изпълнява малки обекти в района главно на Южното Черноморие. 

Постепенно звеното се разраства, обособява собствени отдели, разширява собствената си складова база и увеличава наличният парк от строителни тежка и лека механизация, което дава възможност за поемане на по-мащабни проекти. Така  възниква необходимостта от обособяване на звеното като отделно дружество и от 2015 година Планекс Бургас продължава своята дейност като самостоятелно юридическо лице в голямото семейство на Планекс Холдинг.