Сертификати и Награди

Планекс Бургас е сертифицирано в Камара на Строителите в България за изпълнение на строежи от  всички основни групи:

нашите награди