Складова База и Механизация

Планекс Бургас ООД разполага със собствена складова база, която се намира в Промишлена зона  „Юг-Запад“, местност „Капчето“ в района на гр. Бургас.

В имота са изградени административна сграда  и складова база на две нива. Свободната от застрояване площ се използва за открито складово пространство. Тук се съхраняват строителните материали, фасадни и алуминиеви скелета, кофраж, строителни машини и лека механизация.

Заедно със складовото стопанство в базата оперира и звено Механизация. Освен леки автомобили и бусове за превоз на работниците  фирмата разполага с тежкотоварни камиони за превоз на товари, автокран, бобкат, телескопичен товарач, кулокранове и друга специализирана строителна механизация.  

 

 

В отдели Складово стопанство и Механизация са заети около 20 души – складови работници, шофьори и водачи на специализирана техника.